Integritetspolicy för qmb.se
Vi på qmb.se värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Personuppgiftsansvarig
Quantum Marketing Bureau är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på qmb.se.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi kan samla in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, använder vårt kontaktformulär eller köper någon av våra tjänster. Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress och annan information som du lämnar till oss.
Vi kan också samla in viss teknisk information om din enhet när du besöker vår webbplats, till exempel din IP-adress och information om din webbläsare och operativsystem.
Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och för att kunna kommunicera med dig. Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial om våra tjänster om du har godkänt detta.


Vi kan också använda teknisk information för att säkerställa att vår webbplats fungerar som den ska och för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, radering eller andra typer av obehörig behandling. Vi använder oss också av säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller förstörelse.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan utan ditt samtycke, förutom om det krävs enligt lag eller för att vi behöver samarbeta med tredje part för att tillhandahålla våra tjänster.
Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig och att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller överförs till en annan personuppgiftsansvarig.


Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@qmb.se