Mobil marknadsföring

Nya kanaler och plattformar dyker upp varje dag, och mobilen tar en stark ledning.

Antalet smartphone-användare ökar kontinuerligt och är långt fler än antalet PC-användare, vilket är anledningen till att man inte bör bortse från möjligheten att nå målgruppen via denna kanal. Mobil marknadsföring skapar starkare användarupplevelser som sträcker sig bortom den vanliga bannerannonsen, som lätt kan förbises på en mobilskärm, vilket ger större möjlighet att nå målgruppen när som helst och var som helst.

Mobil marknadsföring erbjuder ett brett spektrum av möjligheter att interagera med användare på en mer personlig nivå. Idag kan vi rikta oss till en mycket mer specifik målgrupp, inte bara utifrån ålder, kön och plats, utan även utifrån intressen och mobilsurfdata, samt andra faktorer som ger möjlighet att nå ett specifikt målsegment, inom en specifik målgruppsprofil.

Vi är experter på att utveckla webbplatser och våra implementeringstjänster är skräddarsydda för att uppfylla dina individuella behov. Som ett ledande team inom mobil marknadsföring kan vi hantera hela din mobila kampanj från strategiutformning, målgruppsprofilering, kampanjdesign och utveckling, ända till leverans och rapportering.

Vi erbjuder en skräddarsydd analys av din mobila marknadsföringsstrategi som är anpassad efter företagets behov. Missa inte en enorm affärsmöjlighet - satsa på mobilen!

Mobilanpassad design

Vi säkerställer en bra surfupplevelse för alla användare med fokuserade insatser på mobil och stationär dator.

Exakt inriktning

Vi vet vilken potential mobil marknadsföring har för affärsframgångar och därför bygger våra mobila kampanjer på exakt målgruppsanpassning.

SMS-kampanjer

Vi använder en kanalöverskridande strategi som integrerar olika mobila kanaler, inklusive mobila marknadsföringskampanjer via SMS.

ÖKA TRAFIKEN OCH ÖKA INTÄKTERNA

Berätta för oss om ditt projekt

Låt oss hjälpa dig att få upp ditt företag på nätet och få det att växa med passion

Kontakta oss så tar vi fram en strategi för mobil marknadsföring som ger betydande avkastning på investeringen. Låt oss hjälpa dig att få ditt företag online och få det att växa med passion

Recensioner

SE ALLA