**QMB.se Villkor**
**1. Allmänt** Dessa villkor gäller för användningen av QMB.se:s webbplats och tjänster. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda webbplatsen eller tjänsterna.

**2. Ändringar av villkoren** QMB.se kan när som helst ändra dessa villkor. De ändrade villkoren träder i kraft när de publiceras på webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen och tjänsterna efter att de ändrade villkoren har publicerats godkänner du de ändrade villkoren.

**3. Användning av webbplatsen och tjänsterna** Du får använda webbplatsen och tjänsterna endast för personligt bruk. Du får inte använda webbplatsen eller tjänsterna för kommersiella ändamål. Du får inte ladda upp eller överföra innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller som på annat sätt bryter mot lagen.

**4. Ansvar för innehåll** Du är ansvarig för allt innehåll som du laddar upp eller överför till webbplatsen. QMB.se tar inget ansvar för innehåll som laddas upp eller överförs av användare.

**5. Immateriella rättigheter** Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik och logotyper, tillhör QMB.se eller dess licensgivare. Du får inte kopiera, distribuera eller på annat sätt använda innehållet utan QMB.se:s skriftliga tillstånd.

**6. Sekretesspolicy** QMB.se:s sekretesspolicy beskriver hur QMB.se samlar in, använder och delar personlig information. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna godkänner du QMB.se:s sekretesspolicy.

**7. Garantier och begränsning av ansvar** QMB.se lämnar inga garantier för webbplatsen eller tjänsterna. QMB.se ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller tjänsterna.

**8. Tillämplig lag och jurisdiktion** Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska avgöras av svensk domstol.